Faq: Zasady dodawania ofert


ZASADY DODAWANIA OFERT:

1. W treści ofert, a także na zdjęciach i w załącznikach, nie mogą być prezentowane ani dane kontaktowe, ani nazwa firmy. Zabrania się również umieszczania danych personalnych oraz innych danych umożliwiającuch odnalezienie firmy w sieci. Nie akceptujemy także znaków wodnych na zdjęciach, które zawierają jakiekolwiek informacje dotyczące firmy.

2. Akceptujemy wyłącznie oferty hurtowe. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania ofert detalicznych bez powiadomienia.

3. Nie dopuszczamy ofert sprzedaży kopii i replik produktów, zwłaszcza chronionych znakami towarowymi. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania takich ofert bez powiadomienia.

4. Grupę towarową (nowy, używany, uszkodzony, mix/retourware, refurbished, outlet) należy podawać wyłącznie w oparciu o opis dostępny na stronie Merkandi: https://merkandi.pl/info/grupy-towarowe/9

5. Istnieje możliwość opublikowania oferty w każdej z dostępnych wersji językowych Merkandi. W takim przypadku treść oferty musi być przetłumaczona na każdy z języków, w którym oferta ma być prezentowana.

6. Zabrania się umieszczania zduplikowanych ofert.

7. Zabrania się dodawania ofert zakupu towaru. Takie oferty będą usuwane bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie.

8. Zabrania się publikowania ofert związanych z papierosami i e-papierosami. W przypadku ich publikacji, będą one natychmiastowo usuwane bez uprzedniego powiadomienia.

9. Roszczenie o publikację oferty na stronie głównej platformy Merkandi jest wykluczone.

10. W przypadku notorycznego łamania powyższych zasad, dostęp do Konta Sprzedającego może zostać czasowo lub trwale zablokowany, a oferty usunięte.

 


Powrót do listy