FLASH SALEFLASH SALE
-20%
Na roczną REJESTRACJĘ i PRZEDŁUŻENIE
promocje nie łączą się
12 Ilość pozostałych pakietów

Najlepsze oferty stockowe ze 150 krajów

Ponad 100 000 zadowolonych użytkowników

Oferty tańsze nawet o 90% ceny wyjściowej

Bezpośredni kontakt do sprzedawców i hurtowników

Jak reklamować towar międzynarodowy?

Jak reklamować towar międzynarodowy?

Prowadzenie własnej działalności niesie za sobą nierzadko komplikacje, które są znacznie trudniejsze jeżeli biznes opiera się na handlu zagranicznym, a nasza znajomość prawa jest nikła. Dokonywanie reklamacji jakości towaru dostarczonego w ramach handlu międzynarodowego to jedno z częstych działań - niesie ono za sobą pewne ważne kroki, które należy wykonać, aby reklamacja miała miejsce bytu.

Konwencja Narodów Zjednoczonych 

Najważniejszym i podstawowym źródłem roszczeń do reklamacji są prawa regulujące stosunki stron międzynarodowej umowy sprzedaży, którymi jest Konwencja Narodów Zjednoczonych mówiąca o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z Wiednia 11 kwietnia 1980 roku. Chcąc zastosować regulacje w/w Konwencji musimy mieć pewność, że strony, które podpisały umowę mają swoje siedziby w krajach, które przyjęły daną Konwencję. Podobnie jak w prawie konsumenckim, kupujący ma prawo reklamować towar w przypadku, gdy nie jest on zgodny z umową. Regulacja ta obejmuje zarówno przypadek, w którym sprzedający nie dostarczył towaru kupującemu zarówno względem jakości oraz ilości, towar był nieodpowiednio zabezpieczony lub przekazany w innych niż zawarto w umowie opakowaniach.

Niezgodność towaru względem zawartej umowy

W przypadku, gdy doszło do niezgodności towaru względem podpisanej przez strony umowy, kupujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym sprzedającego oraz powinien dokonać wyboru co do przysługujących mu środków ochrony prawnej (przepisy zapisane w art. 46-52 w/w Konwencji).

Dostarczenie towarów zastępczych  - jednym z przysługujących kupującemu praw jest możliwość zażądania dostarczenia towarów zastępczych – działanie to może zostać wykonane tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową wpływa na jej istotne naruszenie.

Obniżenie kwoty - kolejnym prawem jest możliwość zażądania obniżenia kwoty proporcjonalnie do wartości dostarczonych towarów, za zakupione produkty, które nie były zgodne z umową.

Żądanie naprawy - warto także nadmienić, że prawem przysługującym kupującemu jest także żądanie naprawy, czyli usunięcie wady jakościowych na zakupionym towarze.

Odstąpienie od umowy - oczywistym i najbardziej znanym prawem jest możliwość odstąpienia od umowy w przypadku niezgodności jakości towaru z umową zawartą pomiędzy stronami. Ważne jest podkreślenie, że odstąpienie odnosi się do części umowy, która jest niezgodna – całkowite odstąpienie od umowy ma prawo bytu, w przypadku gdy niezgodność stanowi mocne naruszenie warunków umowy.

Autor:

Merkandi

Bezpłatny NEWSLETTER

Codzienne powiadomienia o nowych produktach i nowościach w serwisie Merkandi.