FAQ: DLACZEGO MOJA OFERTA ZOSTAŁA ZABLOKOWANA?


Może zdążyć się że po zalogowaniu się na stronie, zauważymy, że cześć lub wszystkie oferty mają status: Zablokowana. Od razu pojawia się pytanie, dlaczego moja oferta została zablokowana ?

Oto 3 głównie powody:

  1. W ofercie zostały zawarte dane kontaktowe - zgodnie z zasadami dodawania ofert, w ich treści, na zdjęciach, a także w załącznikach, zabrania się umieszczania danych kontaktowych oraz nazwy firmy. Zakazane jest też podawanie danych  personalnych i innych danych umożliwiające na kontaktowanie się w sprawie oferty przez niezalogowanych użytkowników. Nie wolno również zamieszczać znaków wodnych na zdjęciach, które zawierają jakiekolwiek informacje dotyczące firmy. Takie działanie jest sprzeczne z naszymi zasadami.
  2. Oferta nie została przetłumaczona - istnieje możliwość zamieszczenia oferty w każdej z dostępnych wersji językowych naszej platformy. Konieczne jest jednak jej przetłumaczenie na język zgodny z wybraną dla niej wersją językowa.
  3. Oferta jest duplikatem jednej z poprzednich - zabrania się umieszczania zduplikowanych ofert. Każda z nich musi posiadać unikalny tytuł i opis. Jako duplikat uznaje się też oferty gdzie zostaje zmieniona nieznaczna ilość słów w treści, np. dodając do tytułu liczbę porządkową czy dodając do opisu kilka nic nie wnoszących słów. Takie działanie jest uznawane za niedozwolone.

Należy pamiętać, że oferty duplikowane będą blokowane od razu. Bardzo często jednak  kontaktujemy się z każdym użytkownikiem, powiadamiając go błędach, popełnionych przy dodawaniu oferty i proponujemy optymalne rozwiązania. Należy pamiętać, że rygorystyczne podejście do tematu ofert nie leży w naszym interesie, jest koniecznością wynikającą z wielu wewnętrznych i zewnętrznych czynników. Na Merkandi bardzo ważna jest wygoda i łatwość z korzystania z naszej platformy. Im wygodniejsza będzie ona dla kupujących, tym więcej towarów sprzedadzą oferenci.


Powrót do listy